Ipe Brouwerssteeg | Thema Openbare Ruimte

Samen met betrokken bewoners, ondernemers en gemeente Leeuwarden is het Wijkpanel bezig met het veiliger en aantrekkelijker maken van de Ipe Brouwerssteeg in de binnenstad. In de nabije toekomst vormt deze steeg ook een belangrijke looproute naar de nieuwe Pathé bioscoop. Op initiatief van het wijkpanel is er een werkgroep ontstaan die zich buigt over de mogelijke aanpassingen van de steeg. Inmiddels heeft dit geleid tot een schets-ontwerp. Dit ontwerp is met wethouders en ambtenaren besproken. Conclusie van de bespreking is dat het ambitieniveau van de aanpassingen gedeeld wordt. In een vervolgfase zal de werkgroep nu eerst een verdere verdieping aanbrengen in de plannen. Kortom: wordt vervolgd!

Scroll to Top

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk