Ipe Brouwerssteeg | Thema Openbare Ruimte

Op initiatief van het wijkpanel is twee jaar geleden gestart met een project om de Ipe Brouwersteeg her in te inrichten. De Ipe Brouwersteeg ligt tussen de Nieuwestad en Ruiterskwartier en is straks een rode loper naar de nieuwe bioscoop van Pathé. De eerste fase van het project bestond, op basis van een globaal ontwerp, uit het enthousiasmeren van alle betrokkenen voor de herinrichting: bewoners, ondernemers, wethouders en ambtenaren van gemeente. Die eerste fase was heel succesvol en daarmee kon de tweede fase worden ingezet. De tweede fase is in mei 2021 afgerond en heeft geresulteerd in een definitief ontwerp voor een nieuwe inrichting van de Ipe Brouwersteeg. Dit definitief ontwerp is gemaakt door beeldend kunstenaar en binnenstadbewoner Hein de Graaf. Het wijkpanel is zeer te spreken over het ontwerp. Wat zou het geweldig zijn om de herinrichting op deze wijze vorm en inhoud te geven! En daartoe is fase drie bedoeld: waarbij de herinrichting van de Ipe Brouwersteeg wordt opgenomen in de projectenagenda 2021/2022 voor de openbare ruimte van de gemeente. En wat dat betreft staan alle seinen op groen! Benieuwd naar de plannen voor de herinrichting? Hou de website in de gaten!

Scroll naar boven

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk