Nieuwjaarsspeech & Jaarverslag

Tijdens de Nieuwjaarsborrel is er een korte speech gegeven door het Wijkpanel over de activiteiten in het jaar 2023. De nieuwjaarsspeech is hier terug te lezen en weergeeft ook het jaarverslag van het Wijkpanel Binnenstad weer voor 2023. Voor vragen kun je mailen naar info@wijkpanelbinnenstad.nl

Autoluwe binnenstad
Het autoluw maken van de binnenstad is gestart in het gebied Eewal e.o. In de vrijgekomen parkeerplekken zal meer groen aangebracht worden. Het wijkpanel dringt er bij de gemeente op aan het autoluw gebied niet uit te breiden, voordat er handhaving via camera bewaking is gerealiseerd. Dit achten wij essentieel voor het draagvlak en de effectiviteit.
Groenere binnenstad
Er komt steeds meer groen in onze binnenstad in diverse vormen zoals geveltuintjes, groenere pleinen, boomspiegels en hangende tuinen. Ook in 2024 staat vergroening nog steeds hoog op de agenda. Zo is er een groenclub en een groenloket in het leven geroepen. Leeuwarden was één van de 12 deelnemers aan het kro-ncrv tv-programma  ’12 Steden Groen’. De Kruisstraat is hierdoor vergroend door de bewoners zelf met adviezen van specialisten. Leuk idee voor een mooie wandeling! Ook heeft de gemeente een nieuwe site gelanceerd, www.groenleeftinleeuwarden.nl. Hier staat o.a. informatie over wat jij als binnenstadbewoner kan ondernemen om jouw straat te vergroenen.
Project Kunst door de brievenbus
Kunst door de brievenbus is een initiatief waarbij senioren die graag (meer) sociaal contact willen, voor creativiteit uit hun huis komen en in groepsverband leuke dingen maken.
Deze creatieve bijeenkomsten eindigen met een expositie in het St. Anthony Gasthuis in de zomer. Dit project is landelijk geworteld en is hier gestart door Caro Kroon van Spoonk en financieel ondersteund door het Wijkpanel.
Upgraden Ipe Brouwersteeg
Door een project van kunstenaar Hein de Graaf is de afgelopen jaren getracht de Ipe Brouwersteeg te upgraden. Er zijn diverse plannen ontwikkeld en de realisering van één daarvan is inmiddels opgenomen in de gemeentelijke Binnenstadvisie. Dit idee is jaren geleden door het wijkpanel aangekaart en heeft de pilot hiervan gefinancierd.
Project de Baren / Arcadia
De Baren/ Arcadia was een project met als bedenkers en mede uitvoerders kunstenaar Hein de Graaf en Marijke Tiemersma. Hein heeft tijdens een van onze buurtborrels verteld over dit mooie project.  Het ontstaan van Leeuwarden lag op een aantal terpen zoals die in de Grote Kerkstraat. Het project mondde uit in een expositie van terp-bewoners portretten, een archeologisch onderzoek, een feest en een boek. Wijkpanel heeft aan dit project financieel bijgedragen.

De rest van het nieuws direct doornemen.

Klik hieronder op een optie naar keuze

Scroll naar boven

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk