Verslag tuinentochten juni 2017

In 2017 hebben zo’n 50 binnenstadsbewoners verborgen groene paradijsjes ontdekt. Een kijkje kunnen nemen in privé stadstuinen, hofjes bewonderd, een verscholen kapel bekeken, restauranttuin en boekenwinkeltuin verkend. Geluisterd naar enthousiaste bewoners, tuinman, en een vrouwelijke priester. Een tuin is één ding, maar een verhaal hoe deze tuin tot stand is gekomen en wat te doen aan het onderhoud, is een interessante aanvulling. Nou, vertellen kunnen ze, die eigenaren, huurders en kunstenaars. Spontaan hebben wij soms nog enkele niet geplande panden en tuinen kunnen bewonderen tijdens deze tochten.

Dit was opnieuw een leuke en bijzondere manier om de eigen woonomgeving te verkennen. Het Wijkpanel binnenstad was de initiatiefnemer en organisator van dit groene gebeuren. Vorig jaar (2016) zijn de stegen en sloppen verkend tijdens de z.g. ’11-Stegentochten (inmiddels opgenomen in het rondleidingenpakket van HCL), dit jaar was het thema privétuinen. Het had heel wat voeten in de aarde (!) om mooie tuinen en spraakzame bewoners te vinden en vervolgens een aantal wandelingen te plannen. Maar, gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers is het Wijkpanel hierin goed geslaagd. De vele foto’s tonen veel groen en enthousiaste deelnemers. De afsluitingen met een drankje op een mooie horecalocatie zijn een prima moment om met medebewoners nader kennis te maken. Voor het Wijkpanel binnenstad is hiermee een belangrijke doelstelling gerealiseerd: mensen verbinden.

Scroll to Top

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk