Update Corona Wijkpanel

Gezien de huidige omstandigheden en maatregelen naar aanleiding van het coronavirus, stelt ook het Wijkpanel Binnenstad haar activiteiten uit. Dit heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • Binnenstad buurtborrels in de Westerkerk: 7 mei (gaat niet door), 4 juni (gaat niet door)
  • Reanimatiecursus juni 2020: wordt uitgesteld
  • In de Bres voor de Vrijheid, 21 april: gaat niet door

Het Wijkpanel Binnenstad blijft uiteraard binnen de regels, op gepaste afstand en digitaal actief. Voor vragen, goede ideeën, of het aandragen van een project, kunt u mailen met info@wijkpanelbinnenstad.nl 

Blijf gezond en graag tot ziens!

De rest van het nieuws direct doornemen.

Klik hieronder op een optie naar keuze

Scroll to Top

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk