Tijdelijk Visitor Center Zaailand

Wist je dat deze week het tijdelijke Visitor Center in de binnenstad van Leeuwarden is geopend? Het is een tijdelijke locatie in het voormalige pand van de Free Record Shop aan het Zaailand (nummer 123), waar het Visitor Center alvast de toeristen van dienst kan zijn. 

Het definitieve nieuwe Visitor Center van Leeuwarden komt zeer waarschijnlijk in gebouw Obe op het Oldehoofsterkerkhof. De gemeente Leeuwarden is hierover in gesprek met beheerder Tresoar, zo werd bericht in mei 2021.

Het informatiepunt komt in de plaats van de VVV, die eind maart is verdwenen uit de Achmeatoren. Het richt zich op ontvangst van toeristen, het verstrekken van informatie en op doorverkoop van tickets van derde partijen zoals De Harmonie, festivals en het Fries Museum.

Scroll to Top

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk