Sterker netwerk met
serieuze mensen
is onze kracht

Wij hebben onder andere contact met de volgende organisaties en partijen

  • Raad van Advies van Stichting Binnenstadsmanagement
  • Buurtvereniging Speelmankwartier
  • HCL (Historisch Centrum Leeuwarden)
  • Groep Kunstproject Oude Lombardsteeg
  • Gemeente Leeuwarden: de wijkmanager, wijkwethouder, ambtenaren die stukken aanleveren
  • Wijkagenten politie
  • Sociaal Wijkteam Centrum Oost (info@wijkteamcentrumoost.nl)
  • Wijkverpleegkundige Maaike Sikkema
    (voor meer info en contactgegevens klik hier)
Scroll to Top

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk