Arcadia 2022 van start

Het programma van Arcadia bestaat uit talloze projecten met allerlei activiteiten door heel Fryslân, van 6 mei tot 14 augustus 2022.

Arcadia 2022 krijgt een breed cultureel programma, met onder andere de projecten Bosk, Paradys, IIS en een rijk podiumkunstenprogramma. Arcadia gaat over hoe we onze omgeving beter kunnen doorgeven, of, zoals de Friezen dat in het volkslied zo mooi bezingen, als ‘it bêste lân fan d’ ierde’ (het beste land van de aarde). Hoe kunnen we goede voorouders zijn en een toekomstbestendige erfenis nalaten? Om daar een antwoord op te vinden vraagt Arcadia kunstenaars om samen met de mienskip (de Friese gemeenschap) nieuwe perspectieven te schetsen voor een gezonde samenleving in een duurzame wereld.  Bekijk het hele programma via: https://www.friesland.nl/nl/arcadia

Bericht via: Arcadia 2022

 

Scroll to Top

Let op! Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie?
Dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Na het doornemen van de voorwaarden kunt u hier op dit scherm uw aanmelding voltooien.

Contact met Wijkpanel Binnenstad. Altijd oké!
Wij reageren zo spoedig mogelijk